Bánh xe càng tải nặng

Càng B200*70 Cố định, bánh PU lõi gang
Càng B200*70 Cố định, bánh PU lõi gang
Càng B200*70 xoay, bánh PU lõi gang
Càng B200*70 xoay, bánh PU lõi gang
Càng B200 cố định, bánh xe PU lõi gang
Càng B200 cố định, bánh xe PU lõi gang
Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang
Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang
Càng bánh xe  L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá
Càng bánh xe L Di Động Bánh...
Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá C
Càng bánh xe L Di Động Bánh X...