Chia sẻ lên:
Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang

Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang

Giá sản phẩm:
1.600.000 VNĐ VNĐ

Mô tả chi tiết

 Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang. B200 là càng bánh đôi, sử dụng 2 bánh xe PU lõi gang, sức chịu tải lên đến 1500 kg.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Càng B200*70 Cố định, bánh PU lõi gang
Càng B200*70 Cố định, bánh PU lõi gang
Càng B200*70 xoay, bánh PU lõi gang
Càng B200*70 xoay, bánh PU lõi gang
Càng B200 cố định, bánh xe PU lõi gang
Càng B200 cố định, bánh xe PU lõi gang
Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang
Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang
Càng bánh xe  L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá
Càng bánh xe L Di Động Bánh...
Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá C
Càng bánh xe L Di Động Bánh X...