Chia sẻ lên:
Lốp xe máy địa hình H55

Lốp xe máy địa hình H55

Mô tả chi tiết

 

H55

4.10x3.50-4 16x7.50-8 20x10.00-8
11x4.00-4 18x6.50-8
20x10.00-10
11x4.00-5 18x8.50-8 23x8.50-12
13x5.00-6 18x8.50-10
23x9.50-12
13x6.50-6 18x9.50-8
23x10.50-12
15x6.00-6 20x8.00-8 24x8.50-12
16x6.50-8 20x8.00-10 4.10x3.50-4

 

Ứng dụng: 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Lốp xe máy địa hình H11
Lốp xe máy địa hình H11
Lốp xe máy địa hình H44A
Lốp xe máy địa hình H44A
Lốp xe máy địa hình H29
Lốp xe máy địa hình H29
Lốp xe máy địa hình H55
Lốp xe máy địa hình H55